SLAVIK KUSHCHAK

  • Height: 186
  • Bust: 97
  • Waist: 77
  • Shoes: 44
  • Eyes: BLUE
  • Hair: BLOND